Dây dù daiwa sw 100m


Mã sản phẩm : DDC-04

Danh mục sản phẩm

Dây cước câu cá

Trạng thái : Hết hàng

Giá90,000 VNĐ

Size hiện có : 100m

Hotline : 0900.000.000

  • Đường kính dây; (số 3.0) : 0,285mmTải dây : 28.3kg
  • Đường kính dây; (số 4.0) : 0,325mmTải dây : 34,5kg
  • Đường kính dây; (số 5.0) : 0,375mm Tải dây: 38,5kg
  • Đường kính dây :(số 6.0) : 0,400mm Tải dây: 41,6kg
  • Đường kính dây; (số 7.0) : 0,450mmTải dây : 44,5kg
  • Đường kính dây; (số 8.0) : 0,500mmTải dây : 54.6kg
  • Đường kính dây; (số 9.0) : 0,550mmTải dây : 64.0kg

Nhận xét về sản phẩm