Phụ kiện khác

Các loại giỏ đựng cá, vợt cá cho các cần thủ đựng cá khi bắt được chiến lợi phẩm của mình.

Một số mẫu Phụ kiện khác

Chống cần câu

Chống cần câu

Mã : PKCC-01

Size : 1,5m 1,8m

100,000 VNĐ

Bộ 20 lưỡi câu buộc sẵn

Bộ 20 lưỡi câu buộc sẵn

Mã : PKLC-01

60,000 VNĐ

Giỏ đựng cá lớn, giỏ đựng cá câu đài câu đơn 1.8m 2.5m

Giỏ đựng cá lớn, giỏ đựng cá câu đài câu đơn 1.8m 2.5m

Mã : PKGDC-01

Size : 25cm-150cm, 33cm-180cm

190,000 VNĐ

Giỏ đựng cá 5 tầng

Giỏ đựng cá 5 tầng

Mã : PKGDC-02

Size : 4 tầng, 5 tầng

70,000 VNĐ

Kìm kẹp cá, kềm móc cá

Kìm kẹp cá, kềm móc cá

Mã : PKKCC-01

170,000 VNĐ

Ô che nắng 2 tầng

Ô che nắng 2 tầng

Mã : PK-03

Size : 1.8m

420,000 VNĐ

Các loại giỏ đựng cá, vợt cá cho các cần thủ đựng cá khi bắt được chiến lợi phẩm của mình.