Dây link câu lục

Dây link câu lục thường sử dụng là dây Flourcarbon như những môn khác như câu đài, câu lure bởi chung đều chống mài mòn, dây ít tàng hình hơn

Đọc thêm