Cần câu Iso

Cần câu đơn trợ máy hay còn gọi là cần câu iso được cần thủ dùng câu lưỡi đơn, câu ghềnh kè biển, câu hồ... Với độ dẻo đàn hồi độ níu cá tốt, trọng lượng nhẹ khi câu sẽ không mỏi tay

Một số mẫu Cần câu Iso

Đọc thêm