Cần câu Iso

Cần câu đơn đài hỗ trợ máy hay còn gọi là cần câu iso được cần thủ dùng câu lưỡi đơn, câu ghềnh kè biển, câu hồ... với độ cơ động có thể câu xa hay gần sẽ giúp bắt cá cơ động hơn cần câu tay

Đọc thêm