Tất cả thương hiệu

Có nhiều loại cần câu cá cho các cần thủ lựa chọn với nhiều mẫu mã khách nhau đến từ các thương hiệu nổi tiếng như shiamano,

Một số mẫu Tất cả thương hiệu

Cần lure máy ngang Daiwa Bass X 722 MHB

Cần lure máy ngang Daiwa Bass X 722 MHB

Mã : Daiwa-Lure-01

Size : 2.18m

2,100,000 VNĐ

Cần câu tay Daiwa Class 5 chính hãng

Cần câu tay Daiwa Class 5 chính hãng

Mã : CCTDA-03

Size : 4.5m

2,080,000 VNĐ

Cần lure máy ngang Daiwa Bass X 662 MB

Cần lure máy ngang Daiwa Bass X 662 MB

Mã : Daiwa-Lure-02

Size : 1.98m

1,800,000 VNĐ

Cần lure Abu Gracia Black Max 3

Cần lure Abu Gracia Black Max 3

Mã : Abu-Lure-01

Size : 1.98m

1,050,000 VNĐ

Cần câu shimano zodias 1610M-2

Cần câu shimano zodias 1610M-2

Mã : Shimano-lure-03

2,800,000 VNĐ

Cần lure Tsurinoya Hacker S732ML

Cần lure Tsurinoya Hacker S732ML - Chính hãng

Mã : Tsurinoya-Lure-01

Size : 2,2m

1,450,000 VNĐ

Cần câu tay gw zshk chính hãng

Cần câu tay gw zshk chính hãng

Mã : CCTGW-05

Size : 3.6m 4.5m 6.3m

750,000 VNĐ

Cần câu đơn gw đỏ chính hãng

Cần câu đơn gw đỏ chính hãng

Mã : CCTGW-07

Size : 5.4m 6.3m

890,000 VNĐ

Cần câu tay gw chính hãng

Cần câu tay gw chính hãng

Mã : CCTGW-08

Size : 4.5m 6.3m

830,000 VNĐ

Cần câu lục Daiwa Prime Surf T33 425 chữ đỏ

Cần câu lục Daiwa Prime Surf T33 425 chữ đỏ

Mã : CCDA-SURF-01

Size : 4,25m

3,300,000 VNĐ

Cần lure Daiwa Blazon 802 MHS

Cần lure Daiwa Blazon 802 MHS - Chính hãng

Mã : Daiwa-Lure-02

Size : 2,2m

850,000 VNĐ

Cần câu tay gw vàng chính hãng

Cần câu tay gw vàng chính hãng

Mã : CCTGW-06

Size : 4.5m

1,680,000 VNĐ

Cần câu tay Gw trắng chính hãng

Cần câu tay Gw trắng chính hãng

Mã : CCTGW-09

Size : 4.5m

950,000 VNĐ

Cần câu tay câu đơn Gw xanh chính hãng

Cần câu tay câu đơn Gw xanh chính hãng

Mã : CCTGW-10

Size : 3.6m 5.4m 6.3m

480,000 VNĐ

Cần lục shimano surf leader fv 425 bx-t

Cần lục shimano surf leader fv 425 bx-t

Mã : Shimano-Surf-01

Size : 4.25m

1,590,000 VNĐ

Cần câu daiwa liberty club iso 3 425

Cần câu daiwa liberty club iso 3 425

Mã : Daiwa-Iso-01

Size : 4.5m

1,700,000 VNĐ

Cần Shimano Holiday Pack 30-270T

Cần Shimano Holiday Pack 30-270T

Mã : Shimano-Holiday-01

Size : 2.7m

1,700,000 VNĐ

Cần câu tay Gw 5h chính hãng

Cần câu tay Gw 5h chính hãng

Mã : CCTGW-04

Size : 4m5

1,500,000 VNĐ

Shimano Catana S80 chính hãng

Shimano Catana S80 chính hãng

Mã : Shimano-lure-04

Size : 2.4m

1,050,000 VNĐ

Cần câu Abu Garcia Bruiset

Cần câu Abu Garcia Bruiset

Mã : CCAB-01

Size : 2m4

Tạm hết

1,050,000 VNĐ

Abu Garcia Salty Stage Seabass 1002MH

Abu Garcia Salty Stage Seabass 1002MH

Mã : CCAB-02

Size : 3m

1,620,000 VNĐ

Cần lure suối Tsurinoya Dragon QLS502UL

Cần lure suối Tsurinoya Dragon QLS502UL - Chính hãng

Mã : Tsurinoya-Lure-02

Size : 1,5m

890,000 VNĐ

Máy câu abu agrcia black max 3

Máy câu abu agrcia black max 3

Mã : MCCAB-01

Size : Tay trái

1,380,000 VNĐ