Tất cả thương hiệu

Có nhiều loại cần câu cá cho các cần thủ lựa chọn với nhiều mẫu mã khách nhau đến từ các thương hiệu nổi tiếng như shiamano,

Một số mẫu Tất cả thương hiệu

Cần lure máy đứng Shimano Zodias New 2020

Cần lure máy đứng Shimano Zodias New 2020

Mã : Shimano-lure-03

3,400,000 VNĐ

Cần lure máy ngang Shimano Expride 1610M-2

Cần lure máy ngang Shimano Expride 1610M-2

Mã : Shimano-lure-01

4,600,000 VNĐ

Cần câu tay Daiwa Zhen 450

Cần câu tay Daiwa Zhen 450 - Chính hãng

Mã : CCDA-DON-01

Tạm hết

2,050,000 VNĐ

Cần câu tay Daiwa Hamon J Koucho 3H

Cần câu tay Daiwa Hamon J Koucho 3H

Mã : CCDA-DON-02

2,150,000 VNĐ

Cần câu 3 khúc Daiwa Prime Caster T33 425

Cần câu 3 khúc Daiwa Prime Caster T33 425

Mã : CCDA-SURF-06

6,800,000 VNĐ

Cần lure máy ngang Daiwa Bass X 2019 | 2 khúc

Cần lure máy ngang Daiwa Bass X 2019 | 2 khúc

Mã : Daiwa-Lure-01

2,100,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-19%
Cần câu tay Daiwa Class 5 chính hãng

Cần câu tay Daiwa Class 5 chính hãng

Mã : CCTDA-03

Size : 4.5m

2,080,000 VNĐ

Cần lure suối Tsurinoya Partner 4 khúc

Cần lure suối Tsurinoya Partner 4 khúc

Mã : Tsurinoya-Partner

1,650,000 VNĐ

Cần lure Tsurinoya Hacker S732ML

Cần lure Tsurinoya Hacker S732ML - Chính hãng

Mã : Tsurinoya-Lure-01

Size : 2,2m

1,450,000 VNĐ

Cần lure Shimano Panzar

Cần lure Shimano Panzar

Mã : Shimano-Panzar

2,350,000 VNĐ

Cần câu lục Daiwa Prime Surf T33 425 chữ đỏ

Cần câu lục Daiwa Prime Surf T33 425 chữ đỏ

Mã : CCDA-SURF-01

Size : 4,25m

3,000,000 VNĐ

Cần Lure Suối Tsurinoya Pro Flex S632Ul

Cần Lure Suối Tsurinoya Pro Flex S632Ul

Mã : Tsurinoya-Lure-04

1,380,000 VNĐ

Cần Lure Daiwa Phantom Snapper 702MH

Cần Lure Daiwa Phantom Snapper 702MH

Mã : Daiwa-Lure-06

Tạm hết

1,120,000 VNĐ

980,000 VNĐ

-13%
Cần Câu Daiwa Liberty Surf T30 420

Cần Câu Daiwa Liberty Surf T30 420

Mã : CCDA-SURF-04

Tạm hết

1,800,000 VNĐ

Cần lure Daiwa Blazon 802 MHS

Cần lure Daiwa Blazon 802 MHS - Chính hãng

Mã : Daiwa-Lure-02

Size : 2,2m

850,000 VNĐ

Cần câu Daiwa Liberty Surf T30 450

Cần câu Daiwa Liberty Surf T30 450

Mã : CCDA-SURF-03

1,800,000 VNĐ

Cần lure máy đứng Shimano Scorpion 2602R-5

Cần lure máy đứng Shimano Scorpion 2602R-5

Mã : SCP-01

Size : 1m83

6,100,000 VNĐ

Cần câu tay Gw Kim Bá III 5H

Cần câu tay Gw Kim Bá III 5H

Mã : CCTGW-11

930,000 VNĐ

Cần lục shimano surf leader fv 425 bx-t

Cần lục shimano surf leader fv 425 bx-t

Mã : Shimano-Surf-01

Size : 4.25m

1,350,000 VNĐ

Cần Shimano Holiday Pack - Cần câu traveller

Cần Shimano Holiday Pack - Cần câu traveller

Mã : Shimano-Holiday-01

Size : 2.7m

Giá: Liên hệ

Cần câu tay Gw Yingfeng ảnh phong 4H

Cần câu tay Gw Yingfeng ảnh phong 4H

Mã : CCTGW-09

Size : 4.5m

520,000 VNĐ

Cần câu daiwa liberty club iso 3 425

Cần câu daiwa liberty club iso 3 425

Mã : Daiwa-Iso-01

1,750,000 VNĐ

Đọc thêm