Cần câu lure

Cần câu lure yêu cầu phải nhẹ bởi vì kỹ thuật câu lure yêu cầu cần thủ phải tốn nhiều công sức vận động, cần câu lure loại máy đừng và cần câu lure máy ngang.

Một số mẫu Cần câu lure

Cần câu cá hicarbon 3m

Cần câu cá hicarbon 3m

Mã : CCHI-01

Size : 2,1m 3m

390,000 VNĐ

Bộ cần câu lure cá lóc

Bộ cần câu lure cá lóc

Mã : CCCL-02

Size : 2,1m

850,000 VNĐ