Dây cước câu cá

Dây cước câu cá là một phần không thể thiếu để giúp một cần thủ có thể bắt được cá, hãy xem nhiều mẫu dây câu tại đây.

Một số mẫu Dây cước câu cá

Cước 4 con cá Okamoto 250 chính hãng

Cước 4 con cá Okamoto 250 chính hãng

Mã : DC-OKAMOTO-01

210,000 VNĐ

Variras rock fish fluoro carbon 150m

Variras rock fish fluoro carbon 150m

Mã : Varivas-01

Size : 3.0

365,000 VNĐ

Dây dù PE Daiwa J Braid X8

Dây dù PE Daiwa J Braid X8 - Chính hãng

Mã : Daiwa-Line-02

360,000 VNĐ

Dây dù PE Bulava Win Max Ls8 150m - Chính hãng

Dây dù PE Bulava Win Max Ls8 150m - Chính hãng

Mã : Bulava-01

Size : 2.0 3.0

350,000 VNĐ

Varivas Pro Version Green 50m

Varivas Pro Version Green 50m

Mã : Varivas-02

Size : 2.5 3.0

355,000 VNĐ

Varivas Big Trout 150m

Varivas Big Trout 150m

Mã : Varivas-03

Size : 3.5

350,000 VNĐ

Shimano Bassterra Bv Nylon 150m

Shimano Bassterra Bv Nylon 150m

Mã : Shimano-01

Size : 0.35mm

195,000 VNĐ

Shimano Ultegra Nylon 150m

Shimano Ultegra Nylon 150m

Mã : Shimano-02

Size : 0.35mm

210,000 VNĐ

Varivas Supper Soft Nylon 150m

Varivas Supper Soft Nylon 150m

Mã : Varivas-04

Size : 3.0 3.5

330,000 VNĐ

Dây dù daiwa sw 100m

Dây dù daiwa sw 100m

Mã : DDC-04

Size : 100m

Tạm hết

90,000 VNĐ

Cước link Daiwa D Fron flourocarbon

Cước link Daiwa D Fron flourocarbon

Mã : Daiwa-Line-03

280,000 VNĐ

Dây dù PE Varivas High Grade Pe X8

Dây dù PE Varivas High Grade Pe X8

Mã : Varivas-09

650,000 VNĐ

Dây dù PE Varivas High Grade Pe X4

Dây dù PE Varivas High Grade Pe X4

Mã : Varivas-10

360,000 VNĐ

Dây dù PE Aishang

Dây dù PE Aishang

Mã : Braid-Pe-01

160,000 VNĐ

Dây câu Daiwa Astron 600m

Dây câu Daiwa Astron 600m

Mã : Daiwa-Line-01

480,000 VNĐ

Cước Daiwa D Fron Fune Harisu 120m

Cước Daiwa D Fron Fune Harisu 120m

Mã : Daiwa-Line-04

250,000 VNĐ

Dây Varivas Seabass Shock Leader

Dây Varivas Seabass Shock Leader

Mã : Varivas-08

320,000 VNĐ

Dây dù PE Brajd Max 9

Dây dù PE Brajd Max 9

Mã : Pe-line-01

145,000 VNĐ

Dây dù PE Private X12

Dây dù PE Private X12

Mã : Pe-line-02

150,000 VNĐ

Dây cước câu cá là một phần không thể thiếu để giúp một cần thủ có thể bắt được cá, hãy xem nhiều mẫu dây câu tại đây.

Đọc thêm
close