Cần câu lục

Cần câu lục dành cho cần thủ câu các loại cá ở tầng đáy, cần câu lục thường là loại cần dài từ 3.6m trở lên, với lưỡi câu lục được thiết kế riêng thay vì lưỡi đơn như cần câu bình thường, lưỡi câu lục được bố trí bao gồm 6 lưỡi câu buộc quanh một trục, vì thế người ta hay gọi theo từ hán việt 6 bằng với lục.

Một số mẫu Cần câu lục

Sản phẩm đang cập nhật!