Phao câu đơn đài

Phao đơn đài được thiết kế riêng cho kiểu lưỡi một với sức ăn chì nhẹ báo cá nhạy và hơn nữa phao thường được làm tăm nhỏ và quả phao dài để nó đứng sóng tốt hơn

Phao điện câu đơn xa bờ

Phao điện câu đơn xa bờ

Mã : PCD-05

90,000 VNĐ

Phao câu đài

Phao câu đài

Mã : PCD-03

Tạm hết

20,000 VNĐ

Phao có hạt chạy

Phao có hạt chạy

Mã : PCC-201

15,000 VNĐ

Phao điện câu đài đơn

Phao điện câu đài đơn

Mã : PCD-02

40,000 VNĐ

Hộp 3 phao cỏ

Hộp 3 phao cỏ

Mã : PC-002

75,000 VNĐ

Phao câu đài tăm lớn

Phao câu đài tăm lớn

Mã : PCD-01

35,000 VNĐ

Phao câu Fire eye

Phao câu Fire eye

Mã :

450,000 VNĐ

Đọc thêm