Mồi giả câu cá suối

Câu cá suối thường ta sử dụng kỹ thuật câu lure vì thế mồi câu cá suối được thiết kế nhỏ nhẹ và óng ánh để thu hút những chú cá mương, cá chày

Một số mẫu Mồi giả câu cá suối

Câu cá suối thường ta sử dụng kỹ thuật câu lure vì thế mồi câu cá suối được thiết kế nhỏ nhẹ và óng ánh để thu hút những chú cá mương, cá chày

Đọc thêm
close