Mồi giả câu cá lóc

Mồi giả câu cá lóc được cái tiện lợi sử dụng nhiều lần mà hiệu quả không kém loại mồi câu cá lóc thật, trong mục này bạn có thể tìm được nhiều loại mồi giả câu cá lóc hiệu quả nhất

Một số mẫu Mồi giả câu cá lóc

Nhái hơi Thai Lan Bulls

Nhái hơi Thai Lan Bulls

Mã : MGCL-01

115,000 VNĐ

Mồi giả câu cá lóc được cái tiện lợi sử dụng nhiều lần mà hiệu quả không kém loại mồi câu cá lóc thật, trong mục này bạn có thể tìm được nhiều loại mồi giả câu cá lóc hiệu quả nhất