Thẻo câu mương

Free consultation
Hotline 0977333443
20.000 đ 70.000 đ
Special request
(20 Product available

117 Total purchasers

Product information

Thẻo câu mương: Cá mương thường mồm rất nhỏ, để bắt nó quả thật không dễ gì nếu lưỡi quá to. Bộ Combo lưỡi phát quang này mình đã bắt được rất rất nhiều cá mương và thậm chí bé như cá thầu dầu cũng bắt được rất bình thường.

Ngoài ra thẻo lưỡi này cũng rất nhạy cá rô phi, cá thiểu.

 

thẻo câu mương

Gọi ngay

Rating
0
5
0 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating
Share comments about the product Write your comment
0 Rating
Hỏi đáp
0 Comment