Mặt vợt Phoenix reed 40cm

Free consultation
Hotline 0977333443
350.000 đ
Purchase option
Special request
(1 Product available

134 Total purchasers

Product information

Mặt vợt Phoenix reed mắt lưới dày và nhỏ, siêu đẹp, mặt lưới nông và nhẹ thích hợp vớt cá nhỏ tốc độ và câu thi đấu

 

 

Vợt câu đài cao cấp

 

 

Vợt câu đài cao cấp

 

 

Vợt câu đài loại xịn

 

 

Vợt câu đài loại xịn

 

 

Vợt câu đài loại xịn

 

 

Vợt câu đài loại xịn

Gọi ngay

Rating
0
5
0 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating
Share comments about the product Write your comment
0 Rating
Hỏi đáp
0 Comment