Hạt chặn loại siêu to

Free consultation
Hotline 0977333443
5.000 đ 55.000 đ
Special request
(1 Product available

111 Total purchasers

Product information

Hạt chặn siêu to dùng chặn những phao lớn trong môn câu cá, phổ biến được sử dụng trong môn câu lục

 

 

Hạt chặn loại to

 

 

Hạt chặn loại to

Gọi ngay

Rating
0
5
0 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating
Share comments about the product Write your comment
0 Rating
Hỏi đáp
0 Comment