Giỏ Daiwa câu lục câu đơn đài

Free consultation
Hotline 0977333443
Contact
Purchase option
Special request

65 Total purchasers

Product information

Giỏ Đựng Cá Daiwa là phụ kiện không thể thiếu với cần thủ đi câu. Giỏ thích hợp cho cả câu lục, câu đơn đài.

 

Thông tin sản phẩm: 

 

Giỏ đựng cá
Kích thước: 35cm* 2m / 35cm*2m5/  35cm *3m
Chất nhiệu: Khung inox, nhựa tổng hợp, vải bạt
Thích hợp câu cá nước ngọn và nước mặn
SP được gấp gọn trong bao đựng

 

Hình ảnh sản phẩm:

 

giỏ cá

 

Giỏ Đựng Cá Daiwa

 

Giỏ Đựng Cá Daiwa

 

Giỏ Đựng Cá Daiwa

 

 

 

Gọi ngay

Rating
0
5
0 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating
Share comments about the product Write your comment
0 Rating
Hỏi đáp
0 Comment