Dây link câu lục

(2 product)
Filter products
Choose your price
  • Under 1 million
  • 1 million - 3 million
  • 3 million - 5 million
  • 5 million - 10 million
  • Over 10 million
  • Reset
Selected
Delete all

Dây link câu lục thường sử dụng là dây Flourcarbon như những môn khác như câu đài, câu lure bởi chung đều chống mài mòn, dây ít tàng hình hơn