Dây câu lure

(24 product)
Filter products
Choose your price
  • Under 1 million
  • 1 million - 3 million
  • 3 million - 5 million
  • 5 million - 10 million
  • Over 10 million
  • Reset
Selected
Delete all

Thường trong môn câu lure mồi giả, cần thủ sẽ sử dụng dây dù (pe) để lure bởi sức chịu tải cao, sợi nhỏ giúp nem mồi xa và hơn nữa sợi dù mềm dẻo sẽ không bị xoăn như cước khi chúng ta né