Chì lá cuộn sẵn (3 viên)

Free consultation
Hotline 0977333443
10.000 đ 60.000 đ
Purchase option
Special request
(100 Product available

77 Total purchasers

Product information

Thông tin sản phẩm

  • Chì cuốn sẵn, chì lá câu đài, chì tàng hình, chì câu đài cuốn sắn
  • Chì tàng hình cuốn sẵn. Thích hợp cho anh em câu đài chì cuốn sẵn có thể linh động cân phao
  • Các size: 3,5gr,4,5gr,5,5gr đóng gói 3 viên

Hình ảnh sản phẩm

chì câu đài cuốn sẵn

Gọi ngay

Rating
0
5
0 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating
Share comments about the product Write your comment
0 Rating
Hỏi đáp
0 Comment