Chặn chỉ câu lục

Free consultation
Hotline 0977333443
5.000 đ 55.000 đ
Special request
(1 Product available

85 Total purchasers

Product information

Chặn chỉ câu lục dùng để chặn phao đa số khi câu sử dụng dây dù PE

 

Chặn chỉ câu lục

Gọi ngay

Rating
0
5
0 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating
Share comments about the product Write your comment
0 Rating
Hỏi đáp
0 Comment