Dây cước câu cá

Dây cước câu cá là một phần không thể thiếu để giúp một cần thủ có thể bắt được cá, hãy xem nhiều mẫu dây câu tại đây.

Một số mẫu Dây cước câu cá

Variras rock fish fluoro carbon 150m

Variras rock fish fluoro carbon 150m

Mã : Varivas-01

Size : 3.0

365,000 VNĐ

Bulava Win Max Ls8 150m

Bulava Win Max Ls8 150m

Mã : Bulava-01

Size : 2.0 3.0

330,000 VNĐ

Varivas Pro Version Green 50m

Varivas Pro Version Green 50m

Mã : Varivas-02

Size : 2.5 3.0

355,000 VNĐ

Varivas Big Trout 150m

Varivas Big Trout 150m

Mã : Varivas-03

Size : 3.5

350,000 VNĐ

Shimano Ultegra Nylon 150m

Shimano Ultegra Nylon 150m

Mã : Shimano-02

Size : 0.35mm

210,000 VNĐ

Varivas Supper Soft Nylon 150m

Varivas Supper Soft Nylon 150m

Mã : Varivas-04

Size : 3.0 3.5

350,000 VNĐ

Dây cước câu cá là một phần không thể thiếu để giúp một cần thủ có thể bắt được cá, hãy xem nhiều mẫu dây câu tại đây.