Cần câu lancer

Cần câu lancer hay theo tiếng việt mà các cần thủ hay gọi là câu lăng xê, đây là loại cần câu ngâm với nhiều lưỡi câu được quốn quanh một lò xo sắt có chứa mồi câu.

Một số mẫu Cần câu lancer

Sản phẩm đang cập nhật!

Cần câu lancer hay theo tiếng việt mà các cần thủ hay gọi là câu lăng xê, đây là loại cần câu ngâm với nhiều lưỡi câu được quốn quanh một lò xo sắt có chứa mồi câu.